About us

We have the same passion

Whether we are philatelist, numismatist, cartophile,…, in short whatever our collection we are all the same, we were touched by acute collectibility and we buy compulsively, we search for the rare pearl, we search, we sort, we arrange and we have problems with our sweetheart explaining to him why we gave so much money for a small piece of paper, scrap metal or something else.

Geo-Philately - ASFE (A Stamp From Everywhere)

The Geo-Philately (ASFE ( A Stamp From Every-where)) is a way to collect stamps that blends with the history and geography.

The advantage but the disadvantage too of this collection is that you just collect what you want and as desired, but the danger is that you should set strict limits and not exceed them if you does not end completely “crushed” under the weight of stamps that you will collect.

The second advantage is that when you reach the limits of his collection because the stamps are too expensive or unobtainable, enough to open a small door within the strict limits you have fixed, and you up with '' work'' for the next 10 years.

Start in Geo-Philately: Gather informations, gather informations and after one time more gather informations. and then create YOUR PERSONAL  want list 

And this is only the beginning because the only limit in this collection is your imagination.

 Varianta zbierania Geophila  (1 známka / 1 krajina): zbieranie razítok

V skutočnosti, známky boli pôvodne určené na používanie na dopise, a preto boli razitkované.

  Existuje teda veľa zriedkavých, zaujímavých razítok a je obtiažné ich nájsť.

  Medzi nimi sú razítka mimo krajín pôvodu známok (alebo Used Abroad), vojenské razítka, lodné, z malých dedín, razítka spôsobené náhodou, ...

  Je oveľa zaujímavejšie hľadať tieto razítka na známkach vydávaných do 20. – 30. rokov, pretože v tomto čase neboli ešte razítka z ochoty, poštovní pracovníci vykonávali svoju prácu, razítkovať dopisy a to je všetko.

  Môžeme a predovšetkým by sme mali hľadať razitkované známky počas vojnových období, anexie a reštitúcie území, v skratke, vždy, keď sú nepokoje, pretože ľudia majú iné starosti, ako zbieranie známok ...

  Ak chcete začať s týmto typom zbierky, musíte si najprv kúpovať a zhromažďovať obširnú dokumentáciu a mať buď „sloniu pamäť“, alebo mať v tablete alebo telefóne súbory EXCEL s informáciami o razítkach (mená, ich opis,…). Ale predovšetkým treba vedieť, či sa daný typ razítok nachádza normálne alebo nie na danom type známky.

 Musím sa Vám priznať , že tento typ zbierania obľubujem najviac